ČUVANJE I PRERADA S.V.


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV ČIZMOVIĆ1.5x
3P
1x
3P
MIRJANA ADAKALIĆ1.5x
3P
1x
3P