FIZIOLOGIJA BILJAKA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STOJA LJUTICA2x1
28B+2P
JELENA VUKČEVIĆ2x1
28B+2P
GORDANA ŠEBEK3x1
28B+2P