Jelena Vukčević


Jelena Vukčević
Šifra: 290247
Prezime i ime: Jelena Vukčević
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 02 x 1
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 02 x 2
BTFKONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJEOsnovne1BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 1
BTFMEDITERANSKO VOĆARSTVOOsnovne1HEMIJA0 x 00 x 01 x 1
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 4
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne2BIOHEMIJA ŽIVOTINJA0 x 00 x 01 x 3
BTFSTOČARSTVOOsnovne2BIOHEMIJA ŽIVOTINJA0 x 00 x 00 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne4ISHRANA PREŽIVARA0 x 00 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne4ISHRANA PREŽIVARA0 x 00 x 01 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne4ISHRANA NEPREŽIVARA0 x 00 x 01 x 1
BTFSTOČARSTVOOsnovne4ISHRANA NEPREŽIVARA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor