MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
25B+2P
IGOR PAJOVIĆ2x1
25B+2P
2x1
25B+2P