MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
28B+4P
IGOR PAJOVIĆ2x1
28B+4P
2x1
28B+4P