Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit steći će osnovna znanja o: 1. mikrobiologiji kao naučnoj discipline; 2. njenim podjelama; 3. različitim vrstama mikroorganizama; 4. morfološkim, fiziološkim i ekološkim karakteristikama mikroorganizama; 5. ulozi i rasporedu mikroorganizama u prirodi; 6. načinu ostvarivanja zaraza biljaka i prenošenju mikroorganizama; 7. mikrobioloskim laboratorijama kao i namjeni laboratoriskog pribora i aparature; 8. tehnikama mikroskopiranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV VUČKOVIĆ2x1
18B+3P
IGOR PAJOVIĆ2x1
18B+3P
2x1
18B+3P

Rezultati završnog ispita 05062024

Rezultat popravnog II kolokvijuma i 2. testa

Rezultati II kolokvijuma i 2. testa

Popravni I kolokvijum i 1. test

Rezultati I kolokvijum i 1. test

Rezultat ispita 07.06.2023.