Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   24.06.2021
  Rezultati popravnog ispita i ukupan broj bodova sa ocjenom - 24.06.2021 13:26
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   09.06.2021
  Rezultati - 09.06.2021 23:06
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   26.05.2021
  rezultati popravnog kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 26.05.2021. 23:52
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   12.05.2021
  rezultati kolokvijuma II (i svi bodovi osvojeni do 12.05.2021.)
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   04.05.2021
  poziv za 11 predavanje
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   01.04.2021
  rezultati I kolokvijuma i 1. testa - 01.04.2021 14:33
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   23.03.2021
  I kolokvijum i 1. test - 23.03.2021 18:19
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   16.02.2021
  poziv na 01 on-line predavanje Mikrobiologija - 16.02.2021 09:01
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   18.09.2020
  rezultati - Septembar 2020 - 18.09.2020 12:21
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   05.09.2020
  rezultati Mikrobiologija - 05.09.2020 00:24
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   01.07.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita - 01.07.2020 15:23
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   22.06.2020
  Zavrsni ispit - rezultati - 22.06.2020 12:16
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   21.05.2020
  Rezultati Kolokvijum II - Rezultati tokom semestra - 21.05.2020 17:35
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   10.05.2020
  obavještenje o Kolokvijumu II - 10.05.2020 23:29
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   28.04.2020
  Rezultati Kolokvijuma I - 28.04.2020 21:45
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   20.04.2020
  Kolokvijum I - 20.04.2020 23:49
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   13.04.2020
  Obavjestenje i domaci 08 - 13.04.2020 00:40
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   05.04.2020
  Predavanje 07 - 05.04.2020 18:34
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   01.04.2020
  Obaveza prijave na moodle platformu - 01.04.2020 16:59
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   29.03.2020
  Predavanje 06 - 29.03.2020 21:54
Biotehnički fakultet-KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE-MIKROBIOLOGIJA -   23.03.2020
  Predavanje 05 i Vjezbe 06 i 07 - 23.03.2020 13:28