Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Utvrdi kriterijum performanse za optimalnost; 2. Za zadati model i utvrđeni kriterijum performanse, nađe optimalno rješenje (linearni kvadratni regulator); 3. Analizira performanse tako dobijenog sistema u realnim uslovima, kada sve promjenljive stanja nijesu dostupne za mjerenje; 4. Sintetizuje suboptimalni regulator koji će se u realnim okolnostima što više približiti idealnom optimalnom rješenju (observer punog reda, observer redukovanog reda, itd.); 5. Modeluje i simulira sisteme automatskog upravljanja koristeći računarsku podršku (Matlab, Simulink, i sl.)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ1x1
5S+4P
ŽARKO ZEČEVIĆ3x1
5S+4P

Sistem za e-učenje

Termin ispita u drugom septembarskom roku