Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-OPTIMALNO UPRAVLJANJE -   19.10.2020
  Sistem za e-učenje
Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-OPTIMALNO UPRAVLJANJE -   08.09.2020
  Termin ispita u drugom septembarskom roku