M2M KOMUNIKACIONI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA UROŠEVIĆ3x1
6B+2S
1x1
6B