VJEŠTINE KOMUNIKACIJE U MEDICINI I


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ4x1
1B+7S