MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA -PREDKLINIKA


Semestar: 5, 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x2
5B+4S
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x2
5B+4S
UROŠ LABUDOVIĆ3x2
5B+4S
UROŠ LABUDOVIĆ2.9x2
5B+4S
ZANA ČAUŠIĆ.1x1
4S
SANJA GUZINA.1x1
5B
IVICA STANČIĆ1x1
5B+4S