STOMATOLOŠKI MATERIJALI


Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Stomatološki materijali, student Stomatologije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Opisuje mehanička, fizička, hemijska i biološka svojstva stomatoloških materijala. 2. Prepoznaje različite stomatološke materijale i navede njihovu upotrebu. 3. Opisuje radne karakteristike stomatoloških materijala (radno vrijeme, vrijeme vezivanja, vrijeme miješanja).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINKA ANĐELIĆ1.7x1
10B+10S+1P
ŽELJKO JAĆIMOVIĆ.15x1
10B+10S+1P
JOVAN MIRKOVIĆ.15x1
10B+10S+1P