VJEŠTINE KOMUNIKACIJE


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student je osposobljen da primijeni vještine komunikacije u radu sa pacijentima i u timskom radu 2. Da primijeni vještine verbalne i neverbalne komunikacije. 3. Razumijevanje i primjena vještina komunikacija u terapijskoj i savetodavnoj komunikaciji. 4. Da definiše stilove u komunikaciji 5. Da identifikuje probleme u rješavanju konflikata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIVNA KEKUŠ2x1
15B
1x1
15B