KLINIČKA PRAKSA II


Semestar: 4
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: ++6
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Praktična edukacija na Kliničkoj praksi II omogućiće studentu da razvije i pokaže: 1.Sposobnost da uz smanjen nivo nadzora planira i primjeni subjektivnu i objektivnu ocjenu pacijenata u glavnim oblastima fizioterapijske prakse (muskuloskeletni, neurološki, kardiovaskularni i respiratorni klinički problemi) 2.Sposobnost da analizira i primjeni kliničko prosuđivanje na rezultate ocjene i ponovne ocjene pacijenta kako bi napravio plan, utvrdio prioritete, primjenio i modifikovao odgovarajući fizioterapijski tretman 3.Sposobnost da uz smanjeni nadzor bezbjedno primjeni fizioterapijsku ocjenu, fizioterapijske tehnike i evaluira ishode terapije, i razumije neke od faktora koji utiču na ishod terapije 4.Sposobnost da uz nadzor radi kao član multidisciplinarnog zdravstvenog tima i razumije uloge članova tima 5.Sposobnost da efikasno komunicira sa pacijentima, kolegama, i uz nadzor efikasno komunicira sa članovima tima 6.Sposobnost vođenja fizioterapeutske dokumentacije (unošenje svih podataka vezanih za pacijenta i rad sa pacijentom u obrazac – Fizioterapeutski list)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOGDAN PAJOVIĆ