Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1.Pokazuje razumijevanje značaja timskog rada u zdravstvu, posebno interprofesionalnog timskog rada u rehabilitaciji, prepoznaje svoju ulogu u timu. 2.Prepoznaje različite vrste timova u zdravstvu, karakteristike efikasnih timova i ulogu pacijenta u timu. 3.Primenjuje osnovne principe timskog rada kako bi unapredio rad u zdravstvu; uključuje pacijenta u tim, koristi tehnike komunikacije, rješava konflikte, koristi tehnike uzajamne podrške. 4.Analizira faktore koji utiču na komunikaciju fokusiranu na pacijenta. 5.Razmatra prepreke u efikasnoj komunikaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR NIKOLIĆ2x1
27B+34S