Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student nakon položenog ispita iz ovog predmeta moći da: 1.Razumije i objasni principe propisivanja ortotičkih pomagala 2.Edukuje pacijente pravilnoj upotrebi pojedinih ortotičkih pomagala 3.Razumije razloge za amputaciju ekstremiteta, kao i specifične amputacione tehnike 4.Prepoznaje poremećaje ponašanja kod osoba sa amputacijom ekstremiteta u postoperativnom periodu 5.Prepoznaje važnost timske saradnje u rehabilitaciji osoba sa onesposobljenošću

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija