Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Phenotypic and molecular genetic characterization of some autochthonous sheep breeds in Montenegro
Naziv : Fenotipska i molekularno genetska karakterizacija nekih autohtonih rasa ovaca u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : GENSHEEP
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 28400
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj je ovog projekta da se izvrši fenotipska i molekularno genetska karakterizacija tri autohtone rase ovaca zasnovana na DNK markerima - mikrosatelitima i polimorfnim formama proteina mlijeka (kapa kazeina i beta laktoglobulina). Projektom će se obuhvatiti tri najvažnije autohtone rase ovaca: pivska pramenka, zetska žuja i sora, koje su kao takve tipične samo za Crnu Goru.


The aim of this project is to perform phenotypic and molecular genetic characterization of three indigenous breeds of sheep based on DNA markers - microsatellites and polymorphic forms of milk proteins (casein and beta lactoglobulin caps). The project will cover the three most important autochthonous breeds of sheep: beer pramenka, zeta žuja and sora, which as such are typical only for Montenegro.