Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Determining the distribution and abundance of invasive species of invertebrates St. albopicta in Montenegro
Naziv : Utvrđivanje rasprostranjenja i brojnosti invazivne vrste invertebrata St. albopicta u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : URBIVI St.albo CG
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 14577.27
Ukupan budzet : 14577.27
Rukovodilac :
Opis : "Više od polovine svjetske populacije ljudi živi pod stalnom prijetnjom moguće zaraze od patogena koje prenose invazivne invertebrate, najznačajniji su komarci. U klimatskim uslovima našeg podneblja, uz prihvatanje činjenice globalnog zagrijavanja, promjene srednjih godišnjih temperatura, hidrografskog režima rijeka i jezera i ukupno izmijenjenog režima atmosferskih padavina, dolazi do pomjeranja rasprostranjenja pojedinih vrsta komaraca. Istraživanje, koje se predlaže ovim projektom, se odnosi na definitivno utvrđivanje nastanjenja najznačajnije invazivne vrste komaraca Stegomia albopicta (sin. Aedes albopictus) Skuse, 1895 (Diptera, Culicidae) na teritoriji Crne Gore."


"More than half of the World's population lives under the constant threat of possible infection by pathogens transmitted by invertebrates, the most significant being mosquitoes. In our climate with the acceptance of the fact of global warming, changes in average annual temperatures, hydrographic regime of rivers and lakes and the overall changed regime of atmospheric precipitation, there is a shift in the distribution of certain mosquito species. The research proposed by this project refers to the definitive determination of the habitat of the most important invasive mosquito species Stegomia albopicta (syn. Aedes albopictus) Skuse, 1895 (Diptera, Culicidae) on the territory of Montenegro."