Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Ectomycorrhization of seedlings in forestry nursery production in Montenegro
Naziv : Ektomikorizacija sadnica u rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj mikorizacije sadnica je unapređenje kvaIiteta šumskih sadnica, da bi se poboljšalo njihovo preživljavanje prvenstveno u sušnim oblastima. Istraživanja u okviru ovog projekta imala su cilj da ocene različite vrste autohtonih ektomikoriznih gljiva, radi odabiranja (selekcije) I njihove kasnije upotrebe u proizvodnji mikorizovanih sanica borova u šumskim rasadnicima. Određena je distribucija najzastupljenijih ektomikoriznih rodova u Crnoj Gori, izvršena izolacija ektomikoriznih gljiva, I proizvedeni vegetativni inokulumi. Testirani su vegetativni inokulumi I inokulumi spora 13 vrsta ektomikoriznih gljiva u labotatoijskim uslovima i u uslovima rasadničke proizvodnje. Preporučeni su metodi za inokulaciju sadnica četinara u uslovima rasadničke proizvodnje.


The aim of seedling mycorrhization is to improve the quality of forest seedlings, in order to improve their survival, primarily in arid areas. The research within this project aimed to evaluate different types of autochthonous ectomycorrhizal fungi, for the purpose of selection and their later use in the production of mycorrhizal pine sledges in forest nurseries. The distribution of the most common ectomycorrhizal genera in Montenegro was determined, ectomycorrhizal fungi were isolated, and vegetative inocula were produced. Vegetative inocula and spore inocula of 13 species of ectomycorrhizal fungi were tested in laboratory conditions and in the conditions of nursery production. Methods for inoculation of coniferous seedlings in the conditions of nursery production are recommended.