Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Newly introduced invasive pests in plant production in Montenegro
Naziv : Novointrodukovane invazivne štetočine u biljnoj proizvodnji u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : INVAZIVNE
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Cilj projekta je utvrđivanje statusa novointrodukovanih (neevropskih) štetočina u Crnoj Gori praćenjem prisustva, rasprostranjenosti, biljaka domaćina, štetnosti (direktne i indirektne) i brojnosti. Cilj je takođe utvrđivanje prisustva novih vrsta, do sada nepotvrđenih u Crnoj Gori, a prisutnih u nekoj evropskoj državi. Istraživanja su rađena na terenu i u laboratoriji.


The aim of the project is to determine the status of newly introduced (non-European) pests in Montenegro by monitoring the presence, distribution, host plants, harmfulness (direct and indirect) and abundance. The goal is also to determine the presence of new species, so far unconfirmed in Montenegro, and present in a European country. The research was done in the field and in the laboratory.