Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : GENETIC RESOURCES IN AGRICULTURE AND FORESTRY OF MONTENEGRO
Naziv : GENETIČKI RESURSI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : GENRES
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Opšti je cilj projekta: unaprijediti stanje genetičkih resursa u poljoprivredi i šumarstvu Crne Gore putem nastavka terenskih i laboratorijskih istraživanja (inventarizacija, karakterizacija i konzervacija) i učiniti resurse dostupnim crnogorskoj i međunarodnoj javnosti kroz publikovanje naučnih radova i sveobuhvatnim prikazom u publikacijama monografskog karaktera.


The general goal of the project is: to improve the state of genetic resources in agriculture and forestry of Montenegro by accomplishment of the field and laboratory research (inventory, characterization and conservation) and to make resources available to the Montenegrin and international public through publication of scientific papers and comprehensive presentation in monographic publications.