Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : SUstainable PERmanent Grasslands systems
Naziv : ODRŽIVI SISTEMI I POLITIKE ZA PRIRODNE TRAVNJAKE
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : SUPER-G
Web site : https://www.super-g.eu/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 167
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Glavni je cilj projekta da se razviju integrisani pristupi za upravljenje trajnim travnjacima, koji su ekonomični, ekološki prihvatljivi i koji se lako sprovode. Predmet projekta je povezivanje produktivnosti, biodiverziteta i konstantnog korišćenja ekosistemske usluge (ES) koji će se analizirati u različitim kontekstima intenziviranja. Projekat će razviti alatke podrške za odluke na nivou farme za upravljanje prirodnim travnjacima kako bi se poboljšala proizvodnja biljne mase za ishranu stoke i unaprijedile ekosistemske usluge koje daju prirodni travnjaci (livade i pašnjaci).


In order to better understanding of the importance and functioning of permanent grassland (PG) within a range of improtant European bioegeographic regions and farming systems, the main Project objective is to develop integrated approaches for PG management that are cost-effective, environmentally sound and easily manageable; detailed objectives are: to define systems, benchmark, to provide decision-support tools for farmers/advisers/policy makers and to Influence policy. Projects will develop farm-level decision support tools for the management of permanent grassland so as to enhance biomass production (for ruminant and/or innovative uses and markets) and the delivery of ES to society.