Pregled projekta


Finansijski program : FP7
Naziv [ENG] : Research capacity for the implementation of genetic control of mosquitoes - "Testing the shipment methods and the international regulation for sterile mosquitoes delivery"
Naziv : Istraživački kapaciteti za sprovođenje genetske kontrole komaraca - "Ispitivanje metoda pošiljke i međunarodna regulativa za isporuku sterilnih komaraca"
Početak : 01.01.2009.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : INFRAVEC
Web site : https://cordis.europa.eu/project/id/228421
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 10782699.02
Rukovodilac :
Opis : Uredba koja se odnosi na međunarodnu isporuku insekata uglavnom se odnosi na ISPM br. 3 „Smjernice za izvoz, uvoz i oslobađanje bioloških sredstava za kontrolu i drugih korisnih organizama (2005)“ gdje su sterilni insekti uključeni u kontekst korisnih organizama. Nameravamo: a) da sprovedemo studiju o pitanjima regulacije, bezbednosnih mjera i dokumentacije koji se bave isporukom sterilnih mužjaka Aedes albopictus proizvedenih u CAA Italiji u Crnu Goru; b) da provjerimo vrijeme, sistem isporuke i kvalitet isporučenih mužjaka.


The regulation concerning the international shipment of insects refers mainly to the ISPM No. 3 “Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms (2005)” where sterile insects are included in the context of beneficial organisms. We intend: a) to conduct a study on the regulation issues, safety measures and documentary dossier dealing with the shipment of Aedes albopictus sterile males produced at CAA Italy to Montenegro; b) to verify the timing of delivering, system of containment of the sterile males and their quality at the arrival site.