Pregled projekta


Finansijski program : HERD
Naziv [ENG] : Agricultural Adaption to Climate Change - Networking, Education, Research and Extension in the West Balkans
Naziv : Prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama - umrežavanje, obrazovanje, istraživanje i širenje na zapadnom Balkanu
Početak : 01.01.2010.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 11047.78
Ukupan budzet : 336157.66
Rukovodilac :
Opis : Opšti cilj projekta je da kroz saradnju doprinese povećanju znanja i razumevanja u okviru prilagođavanja poljoprivrede obrazovanju i istraživanju klimatskih promena.


General goal of the project is to contribute through collaboration to increased knowledge and understanding within agriculture adaptation to climate change education and research.