Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Surveillance of invasive and native mosquito vectors and pathogens they transmit in Montenegro
Naziv : Praćenje invazivnih i nativnih vrsta komaraca vektora i patogena koje prenose u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : LOVCEN
Web site : http://project-lovcen.me
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 325655.83
Ukupan budzet : 325655.83
Rukovodilac :
Opis : Prenosioci komaraca i bolesti koje prenose komarci povećavaju pretnju Evropi, a snagu udara je teško predvidjeti. Glavne ideje bile su: razmena znanja i metodologija, poboljšanje visokog obrazovanja, olakšavanje obuke mladih stručnjaka, unapređenje nacionalnih politika, proizvodnja inovacija i širenje naučnih informacija pod okriljem nadzora nad vektorima komaraca i bolestima koje oni prenose. To dovodi do daljeg unapređenja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta člana konzorcijuma kroz zajedničko istraživanje sa prestižnim evropskim centrima, razmenu iskustava i znanja, jačanje ljudskih, infrastrukturnih i materijalnih resursa.


Mosquito vectors and mosquito-borne diseases are raising threat to Europe, which impact strength is difficult to predict. The main ideas were: exchange of knowledge and methodologies, improving high education, facilitate training of young experts, improving national policies, produce innovation and disseminate scientific informations under the umbrella of surveillance of mosquito vectors and diseases they transmit. This leads to further improvement of the consortium member’s research and innovation capacities through collaborative research with prestigious Europeans centers, exchange of experience and knowledge, strengthening of human, infrastructural and material resources.