Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture
Naziv : Harmonizacija i inoviranje doktorskih studija iz oblasti zaštite bilja u održivoj poljoprivredi - HarISA. Koordinator projekta za Crnu Goru
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : HarISA
Web site : https://harisa.site123.me/
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 82853
Ukupan budzet : 967614
Rukovodilac :
Opis : Projekat ima za cilj da pruži podršku modernizaciji i internacionalizaciji visokog obrazovanja u oblasti zaštite bilja i da doprinese saradnji između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju politike Evropske unije u ovoj oblasti. Cilj je i da se obezbijedi sticanje naučnih saznanja i prenošenje vještina i kompetencija za postizanje održive upotrebe pesticida i primjenu glavnih principa integralne zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji.


The project has for its aim to support the modernization and internationalization of higher education in the field of plant protection and to contribute the cooperation between European Union and Western Balkans countries in the implementation of the European Union policy in this field. The aim is also to ensure the acquisition of scientific knowledge and transfer of skills and competences for achieving sustainable usage of pesticides and application of main principles of integral plant protection in agricultural production.