Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps – Danube – Adriatic Region
Naziv : Cjeloživotno učenje iz oblasti održive poljoprivrede u regijonu Alpi-Dunav-Jadran
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : LifeADA
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1039816
Rukovodilac :
Opis : Modernizacija i usklađivanje visokog obrazovanja razvojem sistema cjeloživotnog učenja za održivu poljoprivredu u zemljama koje nisu članice EU u regionu Alpe i Podunavlja-Jadrana; Jačanje umrežavanja između zemalja EU i zemalja partnera (koje nisu članice EU) u regionu Alpe-Dunav-Jadran promovišući cjeloživotno učenje kao alat za trajnu modernizaciju visokog obrazovanja.


Modernize and harmonize higher education by development of Lifelong learning (LL) system for sustainable agriculture in non-EU Alps-Danube-Adriatic region countries; Enhance networking between EU and Partner countries (non-EU) in Alps-Danube-Adriatic region by promoting LL system as a tool for permanent modernization of higher education.