Pregled projekta


Finansijski program : COST
Naziv [ENG] : Investigation and Mathematical Analysis of Avant-garde Disease Control via Mosquito Nano-Tech-Repellents
Naziv : Istraživanje i matematička analiza avangardnih metoda kontrole bolesti preko Nano-Tach repelenata komaraca
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : IMAAC - CA16227
Web site : https://imaac.eu/
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 700000
Rukovodilac :
Opis : IMAAC ima za cilj istraživanje i matematičku analizu efekta avangardnih mjera kontrole vektorskih bolesti koje uključuju i danju aktivne komarce koji prenose bolesti. Mjere kontrole uključuju nove tehnologije u tekstilnim proizvodima i bojama na bazi nano- i mikro čestica koje oslobađaju repelente ili pesticide u tačno doziranoj dozi. Studija će biti proširena i na scenarije koji koriste vakcine u kombinaciji sa pomenutim kontrolnim tehnikama. Glavni fokus je na dengue groznici koja se prenosi putem komaraca Aedes aegipti i Aedes albopictus u sinergiji sa postojećim EU projektima, ali aplikacija će takođe imati pozitivne efekte na ostale bolesti koje se prenose vektorima.


IMAAC aims at investigation and mathematical analysis of the effect of avant-garde control measures in vector-borne diseases involving day-time active mosquitos transmitting diseases. The control measures involve new technologies in textile and paint products based on nano- and micro-particles releasing repellents or pesticides in well portioned dosage. The study will also be expanded to scenarios using vaccines in combination with mentioned control techniques. The main focus will be on dengue fever transmitted via Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes in synergy with existing EU-projects, but the application will have also positive effects on other vector-borne diseases.