Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Prevention and Management of Fruit Flies in the Balkans and the Eastern Mediterranean (2012-2013)
Naziv : Prevencija i upravljanje voćnim muvama u zemljama Balkana i istočnog Mediterana
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 400000
Rukovodilac :
Opis : Utvrđen status voćnih muva iz familije Tephritidae u svakoj od zemalja učesnica, kao i odgovarajuće tehnike kontrole koje se koriste. Projekat podrazumijeva sledeće faze: (a) prikupljanje osnovnih podataka, (b) unapređenje metoda za praćenje populacija voćnih muva - monitoring , (c) razvoj strategija upravljanja, uključujući mogućnost primjene tehnike sterilisanja insekata (SIT), (d) procjena izvodljivosti za sprovođenje SIT u pilot područjima zavisno od ciljanog tržišta . Dobijene informacije biće proslijeđene i razmijenjene između zemalja učesnica u projektu i o postojećim tehnikama za otkrivanje invazivnih egzotičnih vrsta voćnih muva i o zajedničkim naporima koji su potrebni kako bi se izbjeglo unošenje tih vrsta u ciljna područja


The status of tephritid fruit fly pests in each of the participating countries, as well as the respective control techniques in use, will be reviewed. A phased conditional approach will be followed for each of the countries: (a) collection of baseline data, (b) improvement of population monitoring strategies, (c) development of management strategies including the possibility of applying the Sterile Insect Technique (SIT), and (d) assessment of the feasibility for implementing the SIT in pilot areas depending on the target market . Information will be shared across the region as to existing techniques for the detection of invasive exotic fruit fly species and on-going joint efforts required to avoid the introduction of these species into target areas