Pregled projekta


Finansijski program : IAEA
Naziv [ENG] : Supporting the Management of Fruit Flies in the Balkans and the Eastern Mediterranean
Naziv : Podrška menadžmentu voćnih muva u zemljama Balkana i Mediterana
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Poljoprivredne nauke (poljoprivredna biotehnologija)
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 400000
Rukovodilac :
Opis : Projekt RER / 5/021 je osmišljen za rešavanje problema izazvanih voćnim muvama, a posebno mediteranskom voćnom muvom Ceratitis capitata na Balkanu i u Istočnom Sredozemlju zbog štete koju prouzrokuje na plodovima voća. Nedavna introdukcija egzotičnih voćnih muva na područje Sjeverne Afrike i na Bliskom Istoku predstavlja veliku opasnost za proizvodnju voća i povrća na Balkanu i u istočnom Mediteranu. Ovaj projekat je osmišljen kako bi se riješilo ovo regionalno pitanje kroz promovisanje razmjene tehničkog znanja i pružanja podrške odabranim programima za suzbijanje voćnih muva u kojima se upotreba SIT-a kao dijela integrisanog pristupa upravljanja već pokazala tehnički i ekonomski. izvodljiva


Project RER/5/021 was designed to address problems caused by fruit flies, particularly Ceratitis capitata in Balkans and Eastern Mediterranean because of damages it causes to fruit production. The recent introduction of exotic fruit flies in North Africa and Middle East poses a high threat to fruit and vegetable production in Balkans and eastern Mediterranean. This project is designed to address this regional issue through the promotion of technical knowledge sharing and the provision of support to selected fruit fly suppression programmes in which the use of SIT as part of area-wide integrated management approach has already proven to be technically and economically feasible.