Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Genotypic and phenotypic characterization types of some varieties in Montenegrin ampelographic collection
Naziv : Genetička i fenotipska karakterizacija tipova nekih Crnogorskih sorti u ampelografskoj kolekciji
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 4000
Ukupan budzet : 8000
Rukovodilac :
Opis : "Ovaj će projekt omogućiti genetsku identifikaciju i ispitivanje agrobioloških i ekonomsko-tehnoloških karakteristika različitih klonova autohtonih sorti Vranac i Kratošija. Cilj je takođe ispitati sorte iz ampelografske kolekcije za koje se vjeruje da potiču iz ove regije. Realizacijom ovog projekta moguće je sa sigurnošću izdvojiti najbolje vrste (klonove) sorti Vranac i Kratošija i preporučiti njihovo dalje širenje na području Crne Gore i regije.


"This project will enable genetic identification and examination of agrobiological and economic-technological characteristics of different clones of autochthonous varieties Vranac and Kratošija." The aim is also to examine varieties from ampelographic collections believed to originate from this region. With the realization of this project, it is possible to single out with certainty the best species (clones) of the varieties Vranac and Kratošija and recommend their further spread to the territory of Montenegro and the region.