Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni naučnoistraživački projekti Ministarstvo nauke
Naziv [ENG] : Production potential and metabolic profile of endangered sheep breeds
Naziv : Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih rasa ovaca
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 3000
Rukovodilac :
Opis : Cilj ovog projekta je uspostava kontinuiranog uporednog praćenja dviju ugroženih autohtonih rasa ovaca (u Hrvatskoj dubrovačke ovce, a u Crnoj Gori zetske žuje), koje se gaje u sličnim ambijentalnim uslovima, u mediteranskoj regiji obiju država. Istraživanja bi se odnosila na utvrđivanje postojećeg proizvodnog potencijala, a zatim brojnih parametara metaboličkog profila (pokazatelji acido bazne ravnoteže; hematološki parametri krvi, biohemijski parametri krvi).


The aim of this project is to establish continuous comparative monitoring of two endangered indigenous breeds of sheep (Dubrovnik sheep in Croatia and Zeta žuje in Montenegro), which are bred in similar ambient conditions in the Mediterranean region of both countries. The research would refer to the determination of the existing production potential, and then to the numerous parameters of the metabolic profile (indicators of acid-base balance; hematological parameters of blood, biochemical parameters of blood).