Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke - Bilateralni
Naziv [ENG] : Forest management and forest protection in protected areas
Naziv : OSNOVE GAZDOVANJA I ZAŠTITE ŠUMA U ZAŠTIĆENIM OBLASTIMA
Početak : 01.01.2013.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 3000
Ukupan budzet : 6000
Rukovodilac :
Opis : "Cilj ovog projekta je bolje upoznavanje osnovnih karakteristika šumskih ekosistema i načinima gazdovanja i zaštite u područjima sa posebnim režimom zaštite u Austriji i Crnoj Gori (Nacionalni parkovi »Biogradska gora« i »Lovćen«, rezervat crnog bora »Crna Poda«). Prašume Evrope većinom zbog potpune izmijenjenosti primarnih šumskih ekosistema,dobijaju sve veći značaj kao najsigurniji pokazatelj proizvodnog potencijala (dostižne dimenzije i zapremine) ali i najznačajniji dio genetskog nasleđa Planete. Šumski ekosistemi Biogradske gore bez sumnje spadaju među najznačajnije šumske objekte zbog izuzetne raznolikosti i visokog stepena očuvanosti. S obzirom na to da su u pitanju prašumski ekosistemi koji su se spontano, prirodno razvijali, podaci o ovim ekosistemima se mogu praktično upotrijebiti za donošenje racionalnih odluka u odnosu na prirodi blisko gazdovanje što je i savremeno opredjeljenje u planiranju gazdovanja šumama."


"The objective of this Project is to better understand of the basic characteristics of forest ecosystems and methodology of forest management and forest protection in areas with special protection regime in Austria and Montenegro (National Parks »Biogradska Gora"", »Durmitor« and ""Lovćen"", black pine reserve ""Crna Poda""). Virgin forests of Europe, mainly because of the complete change in their primary forest ecosystems, are becoming increasingly more significant as the most secure indicator of potential production of certain tree species (reachable dimensions and volumes), but they also represent the most significant part of the planet’s genetic inheritance. "