Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Indigenous fruit varieties in Serbia and Montenegro as a source of functional foods: chemical characterization and antioxidant capacity
Naziv : Autohtone sorte voća u Srbiji i Crnoj Gori kao izvor funkcionalne hrane: hemijska karakterizacija i antioksidantni kapacitet
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Biotehnički fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac :
Opis : S obzirom na upotrebnu vrijednost u ishrani i korisnost za zdravlje, cilj ove suradnje je određivanje sadržaja i sastava biološki aktivnih jedinjenja u plodovima različitog voća, gajenog u republici Srbiji i Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na selekciju sorti voća povećanog prinosa i sadržaja šećera, organskih (voćnih) kiselina i vitamina. Kao dodatni cilj postavlja se ispitivanje antioksidantne aktivnosti ekstrakata plodova različitog voća u korelaciji s povećanim sadržajem polifenola u plodu.


Given the use value in the diet and health benefits, the aim of this cooperation is to determine the content and composition of biologically active compounds in fruits of different fruits grown in the Republic of Serbia and Montenegro, with special reference to the selection of fruit varieties of increased yield and sugar content, organic (fruit) acids and vitamins. An additional goal is to study the antioxidant activity of fruit extracts of different fruits in correlation with the increased content of polyphenols in the fruit.