Mirjana Kuljak


Mirjana Kuljak
Šifra: 110336
Prezime i ime: Mirjana Kuljak
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
1 Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
1 Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)2
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija
6 Psihologija u marketingu2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Marketing
8 Marketing menadžment malog biznisa1x11x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Međunarodni biznis
8 Menadžment međunarodnog poslovanja2x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis
8 Preduzetništvo4x14x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Psihologija
8 Psihologija i menadžment2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
3 Poslovna etika2x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
3 Poslovna etika2x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Marketing
5 Marketing menadžment malog biznisa2x1S2x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Specijalisticke
Sportski menadžment
1 Osnove menadžmenta u sportu2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije