Mirjana Kuljak


Mirjana Kuljak
Šifra: 110336
Prezime i ime: Mirjana Kuljak
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
SPORTSPORTSKI MENADŽMENTSpecijalisticke1OSNOVE MENADŽMENTA U SPORTU2 x 10 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1OSNOVI POSLOVANJA2 x 10 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1OSNOVI POSLOVANJA2 x 10 x 00 x 0
FFPSIHOLOGIJASpecijalisticke2PSIHOLOGIJA I MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNA ETIKA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PREDUZETNIŠTVO3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIŠTVO4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

14.12.2019

Sportski menadžment-Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 10, i nastavak rada


14.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija, termini za preostale kolokvijume i završni ispit


13.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija aktivnosti - 13.12.2019 10:32


10.12.2019

Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)

II kolokvijum, popravni kolokvijumi, završni ispit, studenti oslobođeni od završnog i Evidencija 11


10.12.2019

Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)

II kolokvijum, popravni kolokvijumi, završni ispit, studenti oslobođeni od završnog i Evidencija 11


05.12.2019

Sportski menadžment-Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 9, II kolokvijum i nastavak rada


03.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija aktivnosti - 03.12.2019 20:05


03.12.2019

Sportski menadžment-Osnove menadžmenta u sportu

Evidencija 8


03.12.2019

Energetika i automatika-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)

Evidencija 10


03.12.2019

Elektronika telekomunikacije i računari-Predmet opštih akademskih vještina* (Osnovi poslovanja)

Evidencija 10


03.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Rezultati II kolokvijuma (dio sa vježbi) - 03.12.2019 10:35


01.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Termin održavanja II kolokvijuma (dio sa vježbi) - 01.12.2019 13:18


Opširnije