Vulić Backović Tamara


Vulić Backović Tamara
Šifra: 110408
Prezime i ime: Vulić Backović Tamara
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 03 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I MODELI ODLUČIVANJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
D. Jacimovic, S. Lakić, M. Rajković and T. Backović-VulićManaging external imbalances in Montenegro-will facilitate integration to EUMATEC web of conferences
Opširnije