Snežana Rutešić

dr Snežana Rutešić

vanredni profesor | Građevinski fakultet

Dr Snežana RUTEŠIĆ, rođena je 28. decembra 1963. godine u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Titogradu 1982. godine. Diplomirala je 1988. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na konstruktivnom smjeru, a magistrirala je 1997. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku tehnologija i organizacija izvođenja radova u građevinarstvu. Doktorirala je 2005. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore iz naučne oblasti Menadžment i tehnologija građenja. Od početka školske...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jasmina Ćetković, Miloš Žarković, Miloš Knežević, Meri Cvetkovska, Radoje Vujadinović, Snežana Rutešić, Željka Beljkaš, Marija Grujić and Bojan Adžić Financial and Socio-Economic Effects of Investment in the Context of Dog Population ManagementAnimals
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Željka Beljkaš, Miloš Knežević, Snežana Rutešić, Nenad IvaniševićApplication of Artificial Intelligence for the Estimation of Concrete and Reinforcement Consumption in the Construction of Integral BridgesAdvances in Civil Engineering
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Snežana Rutešić, Jasmina Ćetković, Slobodan Lakić, Angelina Živković i Miloš KneževićaProposition of a Model for Selection of the Hybrid Contract Implementation Strategy for a Pilot Project of Regular Road Maintenance in MontenegroAdvances in Civil Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Knežević M., Žarković M., Nikolay V.Institutional Framework, Current Investments and Future Strategic Direction for Development of Construction Sector in MontenegroProcedia Engineering
2015SCOPUS
Ćetković J., Rutešić S., Žarković M., Knežević M., , Nikolay V.Primary Directions and Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction SectorProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Žarković M., Knežević M., Nikolay V., Analysis of the Situation in Montenegrin Civil Engineering Sector from the Point of Application of National Regulations and the EU Technical Standards in ConstructionProcedia Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rutešić S., Prašćević Ž., Đuranović P.Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektomGrađevinar

Obavjestenja iz nastave

Menadžment u građevinarstvu-Građevinska regulativa

Termin popravnih kolokvijuma i završnog ispita

Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Termin prvog kolokvijuma

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Rok za predaju seminarskog rada

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Termin drugog kolokvijuma

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Posjeta gradilištu - grupe

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

I kolokvijum i posjeta gradilištu 12.04.2024.god.

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Bez izmjene termina predavanja za ovu nedjelju

Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Termin drugog kolokvijuma

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Promjena termina prvog kolokvijuma i nadoknada časova od petka, 8.marta

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Vježbe - sala 017

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Informacija i plan rada za 2023-24 studijsku godinu i obaveze ponovaca

Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Prvi čas mentorske nastave