Snežana Rutešić


Šifra: 160272
Prezime i ime: Snežana Rutešić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.040
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
6 Organizacija i tehnologija građenja3x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja
1 Građevinsko ugovorno pravo2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja
1 Posebna poglavlja iz organizacije građenja22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja
1 Posebna poglavlja upravljanja kvalitetom u građevinarstvu22
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
4 Organizacija građenja i građevinska mehanizacija3x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
6 Građevinska regulativa3x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
6 Primjena računara za upravljanje projektima1x1S
Građevinski fakultet Specijalisticke
Menadžment u građevinarstvu
7 Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu2x1S
Građevinski fakultet Specijalisticke
Menadžment u građevinarstvu
8 Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Ćetković J., Rutešić S., Žarković M., Knežević M., , Nikolay V.Primary Directions and Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction SectorProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Knežević M., Žarković M., Nikolay V.Institutional Framework, Current Investments and Future Strategic Direction for Development of Construction Sector in MontenegroProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Žarković M., Knežević M., Nikolay V., Analysis of the Situation in Montenegrin Civil Engineering Sector from the Point of Application of National Regulations and the EU Technical Standards in ConstructionProcedia Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rutešić S., Prašćević Ž., Đuranović P.Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektomGrađevinar
Opširnije