Snežana Rutešić


Snežana Rutešić
Šifra: 160272
Prezime i ime: Snežana Rutešić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1UPRAVLJANJE RIZIKOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1METODE OPTIMIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1SLUČAJNI PROCESI U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1TEHNIKE "MEKOG" RAČUNANJA U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM U GRAĐ.2 x 02 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA IZ ORGANIZACIJE GRAĐENJA2 x 02 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1GRAĐEVINSKO UGOVORNO PRAVO2 x 12 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRAĐEVINSKA REGULATIVA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OPERACIONA ISTRAŽIVANJA2 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA1 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU2 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA3 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA2 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA1 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6GRAĐEVINSKA REGULATIVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Ćetković J., Rutešić S., Žarković M., Knežević M., , Nikolay V.Primary Directions and Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction SectorProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Knežević M., Žarković M., Nikolay V.Institutional Framework, Current Investments and Future Strategic Direction for Development of Construction Sector in MontenegroProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Žarković M., Knežević M., Nikolay V., Analysis of the Situation in Montenegrin Civil Engineering Sector from the Point of Application of National Regulations and the EU Technical Standards in ConstructionProcedia Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rutešić S., Prašćević Ž., Đuranović P.Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektomGrađevinar

22.06.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Materijal za pripremu za II kolokvijum


11.06.2020

Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Materijal za pripremu za I kolokvijum


11.06.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Materijal za pripremu za I kolokvijum


08.05.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Dopuna materijala za vježbe


31.03.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Dopuna materijala za vježbe


24.03.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Materijali za vježbe


21.09.2020

Menadžment u građevinarstvu-Kvantitativne metode u građevinskom menadžmentu

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


21.09.2020

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Upravljanje kvalitetom u građevinarstvu

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


21.09.2020

Menadžment u građevinarstvu-Organizacija građenja i građevinska mehanizacija

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


21.09.2020

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


21.09.2020

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Planiranje i organizovanje u građevinarstvu

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


21.09.2020

Građevinarstvo (2017)-Organizacija i tehnologija građenja

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku


Opširnije