Nevenka Antović

dr Nevenka Antović

redovni profesor | Prirodno-matematički fakultet

Rođena sam 5. marta 1969. godine u Nikšiću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici završila sam u Podgorici, a poslijediplomske studije (smjer Eksperimentalna nuklearna fizika) na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - 26. oktobra 1998. godine, sa prosječnom ocjenom 9.66 i uz odbranu magistarskog rada pod nazivom: „Razvoj koincidentnog metoda mjerenja radona na višedetektorskim sistemima“. Na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne8RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA.3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1FIZIKA2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1TEHNIČKA FIZIKA2 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6UVOD U NUKLEARNU FIZIKU3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne6LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA) III0 x 00 x 03 x 1
PMFFIZIKASpecijalisticke1NUKLEARNA FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKASpecijalisticke2LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKAOsnovne2MOLEKULARNA FIZIKA I TERMODINAMIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMaster2NUKLEARNA FIZIKA3 x 10 x 00 x 0
PMFFIZIKAMaster2LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV (NUKLEARNA FIZIKA )0 x 00 x 03 x 1
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAMaster3LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (nuklearna fizika)0 x 00 x 00 x 0
PMFFIZIKADoktorske2KOINCIDENCIJE GAMA ZRAČENJA-METODE MJERENJA I PRIM0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Perko Vukotic, Nevenka Antovic, Ranko Zekic, Nikola Svrkota, Tomislav Andjelic, Ranko Svrkota, Radivoje Mrdak, Andrija Djurovic, Aleksandar Dlabac, Natasa Bjelica, Tamara Djurovic, Marija BogicevicMAIN FINDINGS FROM RADON INDOOR SURVEY IN MONTENEGRORadiation Protection Dosimetry
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Perko Vukotic, Nevenka Antovic, Andrija Djurovic, Ranko Zekic, Nikola Svrkota, Tomislav Andjelic, Ranko Svrkota, Radivoje Mrdak, Natasa Bjelica, Tamara Djurovic, Aleksandar Dlabac, Marija BogicevicRadon survey in Montenegro – A base to set national radon reference and “urgent action” levelJournal of Environmental Radioactivity
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Perko VUKOTIC, Ranko ZEKIC, Nevenka M. ANTOVIC and Tomislav ANDJELICRADON CONCENTRATIONS IN MULTI-STORY BUILDINGS IN MONTENEGRONuclear Technology & Radiation Protection

Obavjestenja iz nastave