Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR IVANOVIĆ2x2
88B+62P
JELA ŠUŠIĆ3x1
88B+62P

Drugi septembarski rok

Septembarski rok 1

Termini septembarski rok