Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
72B+81P
VELIBOR DOŠLJAK2x1
72B+81P
JELA ŠUŠIĆ3x1
72B+81P

Konačni rezultati

Preliminarni rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

Popravni zavrsni ispit

Preliminarni rezultati redovnog završnog ispita

Završni ispit

Preliminarni rezultati popravnog kolokvijuma