Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ2x1
72B+61P
VELIBOR DOŠLJAK2x1
72B+61P
JELA ŠUŠIĆ3x1
72B+61P

Korona rok - termin

Konacni rezultati ispita

Preliminarni rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Preliminarni rezultati redovnog završnog ispita - zadaci

Usmeni dio završnog ispita