MATEMATIKA I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Matematika I očekuje se da student može: 1.Poznavati i primijeniti osnovne operacije matričnog računa. 2.Izračunati vrijednost determinante po definiciji, koristeći njena svojstva i po Laplasovoj teoremi. 3.Primijeniti izračunavanje inverzne matrice za rješavanje matričnih jednačina. 4.Diskutovati i riješiti sistem linearnih jednačina primjenom Kroneker - Kapelijeve teoreme, Gausovom i Kramerovom metodom. 5.Definisati vektor i osnovne operacije sa vektorima i njihove osobine. 6.Primijeniti skalarni, vektorski i mješoviti proizvod u rješavanju raznih geometrijskih problema. 7.Napisati jednačinu ravni u prostoru. Izračunati rastojanje tačke od ravni u prostoru. 8.Napisati jednačinu prave u prostoru. Izračunati rastojanje tačke od prave u prostoru. 9.Prepoznati odnos između dvije ravni u prostoru, odnos između dvije prave u prostoru, odnos između ravni i prave u prostoru. 10.Definisati pojam brojnog niza,granične vrijednosti brojnog niza i poznavati osobine konvergentnih nizova. 11.Definisati pojam granične vrijednosti, neprekidnosti i diferencijabilnosti realnih funkcija jedne realne promjenljive. Prepoznati i primijeniti osnovne teoreme diferencijalnog računa funkcija jedne promjenljive. 12.Ispitati tok i nacrtati grafik realne funkcije jedne realne promjenljive primjenom diferencijalnog računa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIMIR ĆOROVIĆ2x2
83B+63P
JELA ŠUŠIĆ3x1
83B+63P