Jela Šušić


Jela Šušić
Šifra: 170422
Prezime i ime: Jela Šušić
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Farmacija (2017)
1 Matematika2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo (2017)
1 Matematika I2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
1 Matematika I3
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017)
1 Matematika I3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
1 Matematika I3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
1 Matematika I3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
1 Matematika I33
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
2 Matematika II3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo (2017)
2 Matematika II3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
2 Matematika II33
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
1 Matematika I2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije