Medicinski fakultet

Biografija - Janketić Vinka
Biografija - Janketić Vinka

Vinka Janketić je rođena 09.07.1964. godine u Mojkovcu. Srednju medicinsku školu završila je 1983. godine u Beogradu - smjer laboratorijski tehničar. Radni odnos zasnovala je 1984. godine u laboratoriji Doma zdravlja ,,Boško Dedejić'' Mojkovac.

Od septembra 2000. godine zapošljena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu kao laboratorijski tehničar.

Imenovana je u zvanje višeg laboranta 2006. godine.

Angažovana je na Medicinskom fakultetu UCG na sljedećim predmetima:Patološka fiziologija i laboratorijska medicina (studijski program Medicina); Patološka fiziologija (studijski program Stomatologija) i Patofiziologija (studijski program Farmacija).

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.