Slavica Vujisić


Slavica Vujisić
Šifra: 185589
Prezime i ime: Slavica Vujisić
Titula: dr sci med
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Opšta medicina0.7x1
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
7 Neurologija1.9x1
Medicinski fakultet Osnovne
Primijenjena fizioterapija (2017)
3 Neurologija2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujisić, S., Radulović, Lj., Knežević-Apostolski, S., Petković, S., Vukmirović, F., Apostolski, S.Disulfiramska polineuropatijaVojnosanitetski pregled