Marina Jakšić

dr med Marina Jakšić

saradnik u nastavi dr | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

dr sci med. MARINA JAKŠIĆ, rođena je 28.10.1985. godine u Zadru, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završila je u Baru, Crna Gora, sa odličnim uspjehom, kao nosilac diplome "Luča". Medicinski fakultet u Podgorici, Univerziteta Crne Gore upisala je 2004. godine i diplomirala 2010. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Od 2011. godine do danas, zaposlena je na Medicinskom fakultetu u Podgorici kao stručni saradnik na predmetu Patološka fiziologija i laboratorijska medicina....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne4PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 01 x 3
MEDFARMACIJAOsnovne5PATOFIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I LABORATORIJSKA MEDICINA0 x 02.5 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5, 6PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jakšić Marina, Martinović Milica, Belojević Goran, Kavarić Nebojša, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Pantović Snežana, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors to overweight and obesity among the schoolchildren of Podgorica, MontenegroSrpski Arhiv za Celokuno Lekarstvo
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Martinovic, G. Belojevic, G.W. Evans, N. Kavaric, B. Asanin, S. Pantovic, M. Jaksic, J. BoljevicHypertension and correlates among Montenegrin schoolchildren d a cross-sectional studyPublic Health
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović Milica, Belojević Goran, Evans Gary W, Laušević Dragan, Ašanin Bogdan, Samardžić Mira, Terzić Nataša, Pantović Snežana, Jakšić Marina, Boljević JelenaPrevalence of and contributing factors for overweight and obesity among Montenegrin schoolchildrenEuropean Journal of Public Health
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Martinović, M, Belojević, G., Evans, GW., Ašanin,B. Laušević, D., Duborija Kovačević, N., Samardžić, M., Jakšić, M. & Pantović, S.Blood Pressure among Rural Montenegrin Children in Relation to Poverty and GenderEuropean Journal of Public Health

Obavjestenja iz nastave