Ana Pejanović


Ana Pejanović
Šifra: 191193
Prezime i ime: Ana Pejanović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI RUSKI JEZIK I-NIVOA12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1LINGVOKULTUROLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI RUSKI JEZIK 2-NIVOA22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2RUSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2RUSKI JEZIK II-MORFOLOGIJA 12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2TRANSLATOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK 4-LEKSIKOLOGIJA,LEKSKOGRAF ,FRAZOLOG2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK 5-SINTAKSA 12 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVI PREVOĐENJA I2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK-SINTAKSA SA STILISTIKOM II0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK 6-SINTAKSA 22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6OSNOVE PREVOĐENJA 20 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ana PejanovićRekonstrukcija kulturne konotacije idioma “okinuti (kome) nos“Annales, Anali za istrske in mediteranske študije, Series Historia et Sociologia
Opširnije