Sanja Ćetković

dr Sanja Ćetković

saradnik u nastavi dr | Filološki fakultet

 Sanja Ćetković rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom. Diplomirala je 2001. i stekla diplomu profesora engleskog jezika i književnosti. Magistarske postdiplomske studije, smjer Nauka o jeziku, upisala je 2002. god, na Filološkom fakultetu u Beogradu i nakon položenih ispita (prosječna ocjena 9.40) odbranila magistarski rad na temu Ublažavanje nepreferiranih iskaza u vojno-političkom diskursu 20. 02. 2009. godine, pod mentorstvom prof. dr Vesne Polovine. Iste godine je upisala doktorske studije iz...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sanja ĆetkovićThe language of police reports: A quest for precision or a bureaucratic exercise of language degradation Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación

Obavjestenja iz nastave

Francuski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (engleski)

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Njemački jezik i književnost (2017)-Engleski jezik VI

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Ruski jezik i književnost-Drugi strani jezik VI (engleski)

Rezultati ispita iz Engleskog jezika 6

Termin ispita