Filozofski fakultet

Biografija - Jelić Milica
Biografija - Jelić Milica

Milica Jelić, doktor pedagoških nauka.

Osnovne studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu otpočela septembra 2004.godine u Nikšiću, a diplomirala 2008.godine.

U junu 2011.godine magistrirala na temu “Različiti oblici profesionalne orijentacije srednjoškolaca” pod mentorstvom prof. dr Saše Milića.

Doktorsku disertaciju na temu "Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti”  odbranila je 2020. godine, pod mentorstvom prof. dr Saše Milića.  

Od septembra 2009.godine radi kao saradnik u nastavi na Studijskim programima Filozofskog fakulteta na predmetima: Uvod u pedagogiju, Opšta istorija pedagoških ideja, Teorija vaspitanja, Opšta i nacionalna istorija školstva (Studijski program za pedagogiju), Uvod u pedagogiju, Teorija vaspitanja (Studijski program za predškolsko vaspitanje), Osnove pedagogije, Savremeni obrazovni sistemi (Studijski program za obrazovanje učitelja), Pedagogija I i Pedagogija II -Muzička akademija, Didaktika - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 

Radovi objavljeni u Međunarodnim i domaćim časopisima i ostalo

 • Jelić, M. i Čalović - Nenezić, S. (2019). Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in Montenegro. South African Journal of Education, Volume 39, Supplement 2: S1-S9.
 • Jelić, M. i Zorić, V. (2017). Современные концепции куррикулума дошкольного воспитания в Черногории. [Savremene koncepcije kurikuluma predškolskog vaspitanja u Crnoj Gori]. Inovacije u nastavi, br.4: 14–34. 
 • Jelić, M. (2016). Analiza Valdorfske pedafoške škole u svijetlu savremene pedagoške teorije i prakse. Zbornik sa Naučnog skupa „Banjalučki novembarski susreti 2016“.  
 • Jelić, M., Zorić, V. (2015). Razvoj profesionalne orijentacije na prostoru bivše Jugoslavije. Nastava i vaspitanje, br.3: 547-560.
 • Zorić, V., Jelić. M. (2015). Pedagoški praktikum. Nikšić: Univerzitet Crne Gore Filozofski fakultet.
 • Jelić, M. (2016). Book review: Rhetoric docens - Standards for application methods in monologue teaching method, Author: Dr Vera Ž. Radovic, Publisher: Institute for Textbooks, Belgrade, 2015, Vaspitanje i obrazovanje, 3: 265-271.
 • Jelić, M. (2014). Uloga školskog pedagoga u realizaciji programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi. U: Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme. Beograd: Univerzitet u Beogradu Učiteljski fakultet.
 • Jelić, M. (2014). Developing a sense of identity in preschoolers. Mediterranean Journal of Social Sciences 5(22):225-234.
 • Milić, S., Jelić, M. (2013). Okvir nastavničkih kompetencija kao sredstvo poboljšanja kontinuiranog napredovanja nastavnika/ca – Crna Gora. U: Nastavnička profesija za 21 vek.  Beograd: COP.
 • Krulanović, M. (2011). Različiti oblici profesionalne orijentacije srednjoškolaca. Vaspitanje i obrazovanje, 4.

Seminari i obuke:

 • 14-18.08.2017. pohađala Ljetnju školu Radboud Univerziteta, Nijmegen, Holandija.
 • Seminar, "Inclusive Education Training of Trainers Regional Workshop", organized by UNICEF and Zurich University of Teacher Education (PH Zurich), (30.03.-02.04.2015).
 • Seminar- “Advancing Teacher Professionalism for Relevant, Inclusive and Quality Education” (2011-2012).
 • TRAIN- following modules:
 • Research Methodology, Scientific Writing and Result Presentation (Humanities and Social Sciences)

  Higher Education Didactics

  Preparing Funding Applications and Project Management

  Presentation and communication skills

  Networking and Teamwork

  Designing Higher Education Curricula. Organized within the implementation of the TRAIN program at the University of Montenegro, with the financial support of the King Baudouin Foundation.

  • Završena obuka za trenera za modul Networking and Teamwork (2014)
  • Položen Stručni ispit (2009).
  • Seminar “Democracy and education”, u Faculty of Philosophy Nikšić and “CIVITAS Montenegro Center”, “Foundation Open Society Institute”, Niksić, may 2008.
  • "PEACE (Promoting Equality, Access and Change in Education) PEACE (Promoting Equality, Access and Change in Educationl Seminar organized by the Educator Development Program (EA), Herceg Novi,  Montenegro, April 2005. 

Ostale profesionalne aktivnosti:

 • Učešće u realizaciji studije - Regional Study - Mapping Education Policy Challenges in Southeast Europe (jun-oktobar 2018)

 • Učešće na Međunarodnom naučnom skupu Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Aranđelovac, 2017.

 • Učešće na Međunaordnoj naučnoj konferenciji “Banjalučki novembarski susreti 2016 ”, u organizaciji Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2016.

 • Učešće na naučnom skupu Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2014.
 • Učešće na naučnom skupu- Nauka i globalizacija, Pale, 2013;
 • Učestvovala na trećoj regionalnoj konferenciji edukatora Kvalitetno obrazovanje, 20-23.8.2011., Bjelašnica, Bosna i Hercegovina,
 • Učestvovala na Prvoj konferenciji pedagoga Crne Gore, 2011.
 • Kao saradnik Pedagoškog centra Crne Gore učestvovala u Nacionalnom projektu - “Razlozi niskog školskog postignuća romskih učenika) (2012-2014).
 • Koordinator projekta ITL (International Teacher Leadership) Nastavnici budućnosti – Crna Gora od 2009.god.
 • Jedan od autora i voditelja programa stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom: Nastavnik lider – voditelj promjena u nastavnoj praksi pri Zavodu za školstvo, Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj.
 • Učešće u međunarodnom projektu bilateralne naučno-istraživačke saradnje „Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora“, 2013-2014.
 • Učešće u projektu - “Advancing Teacher Professionalism for Relevant, Inclusive and Quality Education” (2011-2012).

Kraći studijski boravci:

 • studijski boravak na Universitat Politechnica de Valencia – Spain, 3-6 decembar 2013.
 • studijski boravak na Sveučilištu u Zagrebu - Hrvatska , 11-15 juna 2014.
 • studijski boravak na Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, Germany, 27-28 avgust 2014.
 • studijski boravak na Zurich University of Teacher Education (PH Zurich), Švajcarska, 30.03. – 2.04. 2015.