Igor Ivanović

dr Igor Ivanović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Rođen sam u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao sam 2006. godine, na katedri za engleski jezik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirao sam 2009. godine na Institutu za strane jezike. Doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu: Jezik, književnost, kultura, modul Jezik, a tema doktorske disertacije je bila „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“. Bavim se korpusnom i računarskom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićAdvertising Discourse and the pertaining EthnographyAnnals for Istrian and Mediterranean Studies, Series Historia et Sociologia
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićHypotheses on Language Emergence and DevelopmentREVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Igor IvanovićEFL Classroom Discourse AnalysisTRANSYLVANIAN REVIEW

Obavjestenja iz nastave

Računarske nauke-Engleski jezik 2

Materijali za nastavu

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik II

Materijali za nastavu i rezultati ispita

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik IV

Knjiga za predavanja i vježbe

Računarske nauke-Engleski jezik 4

Knjiga za predavanja i vježbe

Hemijska tehnologija (2017)-Engleski jezik II

Engleski jezik 1 - materijali i rezultati

Metalurgija i materijali (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik 1 - materijali i rezultati

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik I

Engleski jezik 1 - materijali i rezultati

Računarske nauke-Engleski jezik 1

Engleski jezik 1 - materijali i rezultati

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Engleski jezik III

Engleski jezik 3 - materijali i rezultati

Računarske nauke-Engleski jezik 3

Engleski jezik 3 - materijali i rezultati