Filološki fakultet

Biografija - Ivanović Igor
Biografija - Ivanović Igor

Rođen sam u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao sam 2006. godine, na katedri za engleski jezik, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Magistrirao sam 2009. godine na Institutu za strane jezike. Doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu: Jezik, književnost, kultura, modul Jezik, a tema doktorske disertacije je bila „Kontrastivna analiza stručne terminologije EU kroz perspektivu korpusne lingvistike“.

Bavim se korpusnom i računarskom lingvistikom, a takođe sam zainteresovan za upotrebu računarskih programa u prevođenju. Osim angažovanja u svojstvu docenta, aktivno se bavim i konsekutivnim i simultanim, kao i pisanim prevođenjem iz oblasti medicine, prava i ekonomije. Od oktobra 2011. godine sam sudski tumač za engleski jezik. Pored matičnog fakulteta, takođe sam angažovan na: Medicinskom, Biotehničkom, Metalurško-tehnološkom i Mašinskom fakultetu na izvođenju nastave opšteg engleskog jezika i engleskog jezika struke.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.